Lịch Sử Hawaii – Từ Quần Đảo Giữa Thái Bình Dương Đến Bang Cực Tây Của Hoa KỳLịch Sử Hawaii – Từ Quần Đảo Giữa Thái Bình Dương Đến Bang Cực Tây Của Hoa Kỳ

Là một quần đảo nằm trơ trọi giữa Thái Bình Dương, có hoạt động địa chất vô cùng mãnh liệt, không ai ngờ rằng sẽ có ngày, Hawaii trở thành sinh sống, thậm chí được kiến tạo thành một xã hội phức tạp. Chính tác động của những nền văn minh trong Thời đại Khám Phá, các nước phương Tây, đi đầu là Anh và Mỹ, đã phá vỡ thế cô lập của quần đảo này. Và rồi, sau hàng loạt nỗ lực tranh giành ảnh hưởng, Hoa Kỳ đã trở thành chủ nhân của Hawaii.

Nguồn: en.wikipedia.org, vi.wikipedia.org, gohawaii.com, vi.wikipedia.org

source